Onze motivatie….

Foto: Martin v.d.Bos

Foto: Martin v.d.Bos

Er zijn wereldwijd meer dan 400 steden waar aandacht gevraagd wordt voor de misstanden in onze voedselketen. Zo loopt bijvoorbeeld meer dan 50% van de mensen met glyfosaat in het bloed. Dit kan grote gevolgen hebben voor de gezondheid.

Speciale aandacht vragen we voor het ongehoorde van patenten op ons voedsel en de grote gevaren die het vrij

handels verdrag (TTIP) met zich meebrengt. TTIP is niet alleen een groot gevaar voor onze voedsel en gezondheid maar gaat natuurlijk heel veel breder. Wij willen u echter graag informeren over welke gevaren TTIP en patenten op voedsel en zaden met zich meebrengt als het gaat om onze voedselzekerheid en om de biodiversiteit.

Dat we massaal vergiftigd worden door Monsanto staat buiten discussie en daarom zal hier aandacht aan besteed worden, want meer dan 50% van de westerse mens loopt rond met een landbouwgif in het bloed. Dit alles staat nog los van het feit dat we ook grote hoeveelheden genetisch gemanipuleerd voedsel ongemerkt binnen krijgen, omdat heel veel basis ingrediƫnten voor onze voeding hieruit bestaat. Denkt u er maar eens aan dat bijna alle tarwesoorten uit GM granen bestaat. Zelf soya dat op de wereldmarkt verhandeld wordt als zijnde GMO- en bestrijdingsmiddelenvrij is dat niet! De giffen zijn al zo ver verspreid dat zelfs soya dat voor biologische veeteelt gebruikt wordt al besmet is met glyfosaat.

Kortom ga met ons de straat op: VOOR gezonde voeding!